Coleoptera (Beetles)Mixed beetles


Longhorn beetles (Cerambycidae) including Titanus giganteus, Macrodontia cervicornis, and Batocera and Xixuthrus species